top of page
Home: Welcome

CUNG CẤP:

Vietnamese PCA (Personal Care Aide) có hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ theo yêu cầu của khách hàng. Mở các lớp đào tạo PCA

Tôi cần việc làm PCA

Tôi cần một PCA

ĐÁNG TIN CẬY VÀ ĐẦY CẢM THÔNG

VỀ CHÚNG TÔI

Sứ mệnh của CarePeople Home Health, Inc là trở thành nhà cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại nhà và cung cấp dịch vụ cho cộng đồng đa dạng về sắc tộc tại VA cũng như người cao niên và những người khác thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc nền tảng nào.

AdobeStock_282483564.jpeg
TẢI XUỐNG Brochure 
AdobeStock_264600108.jpeg
PCA Classes

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO PCA

Class Dates are Subject to Change or Cancellation.
For Class Information and to Register, call the Offices at each Locations.

Classes at Centreville, VA
To Register, Call 571-297-4747

Language          Date

Korean      6/03~ 6/07/2024

-

Classes at Annandale, VA

To Register, Call 703-506-3333 

           

Language          Date

Vietnamese  6/10~ 6/14/2024

-

Classes at Annandale, VA

To Register, Call 571-297-4747

                  

Language          Date

Korean      6/17~ 6/21/2024

-

Classes at Gaithersburg, MD

 

Call (301)966-7000 to inquire about our PCA training and

the upcoming class schedule.

 *CPR Classes available in Gaithersburg, MD

   Call 301-966-7000 for more information

Heart & Hands
DỊCH VỤ
TÀI NGUYÊN
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
bottom of page