top of page
About US: 소개

VỀ CHÚNG TÔI

Untitled.gif
ĐÁNG TIN CẬY VÀ ĐẦY CẢM THÔNG

CarePeople Home Health là một cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà được Medicare / Medicaid cấp giấy phép hoạt động tại VA. CarePeople Home Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc cá nhân, chăm sóc thay thế, và dịch vụ điều dưỡng lành nghề trong môi trường cộng đồng. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chất lượng cao, có khả năng sử dụng song ngữ và hiểu biết rõ về văn hóa; CarePeople Home Health sẽ cung cấp các dịch vụ điều dưỡng nhạy cảm và dịch vụ chăm sóc tại nhà với chất lượng tốt nhất. Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà thuộc khu vực Bắc Virginia. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng với hệ thống quản lý hồ sơ CarePeople One-stop độc đáo và chuyên nghiệp sẽ giúp các gia đình nhập cư tìm ra lựa chọn tốt nhất trong việc chăm sóc người thân của họ tại nhà.

bottom of page