top of page
AdobeStock_373474758.jpeg

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi chung cho việc chăm sóc tại nhà (Virginia)

Medicare có thanh toán chi phí chăm sóc dài hạn không?

Không, Medicare không thanh toán các chi phí chăm sóc dài hạn. Medicare chỉ hỗ trợ thanh toán một số dịch vụ sau khi xuất viện và chi phí điều dưỡng ngắn hạn. Medicare không đài thọ dịch vụ chăm sóc cá nhân liên tục tại nhà. Tuy nhiên, Medicare có thể đài thọ một phần trong 100 ngày đầu tiên trong viện dưỡng lão.

Mẹ tôi nhập viện vì đột quỵ. Cô ấy có thể nhận được dịch vụ Chăm sóc Dài hạn (Hỗ trợ Chăm sóc Cá nhân) ngay lập tức không?

Có, trong thời gian nằm viện cô ấy có thể yêu cầu được đánh giá các tiêu chí Chăm sóc Dài hạn. Trong trường hợp được chấp thuận, cô ấy sẽ có thể tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện. (Điều này áp dụng cho người có đủ điều kiện tham gia Medicaid) Hãy gọi cho văn phòng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Tôi có Chứng nhận PCA từ một công ty khác. Tôi có cần được chứng nhận lại để làm việc cho CarePeople không?

Nếu bạn đã có 40 giờ đào tạo về Chương trình PCA, bạn có thể làm việc với tư cách là PCA của Care People. Vui lòng gọi hoặc đến văn phòng của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn trở thành nhân viên Care People.

 

Tôi quan tâm đến việc chăm sóc người cao tuổi. Làm cách nào tôi có thể trở thành Nhân viên  Chăm sóc Cá nhân?

Bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành khóa đào tạo PCA 40 giờ với việc vượt qua bài kiểm tra cuối cùng và quan trọng nhất, nếu bạn có niềm đam mê chăm sóc người lớn tuổi; bạn có thể làm việc như một Nhân viên Chăm sóc Cá nhân. Gọi cho văn phòng của chúng tôi để đặt chỗ trong lớp học.

 

Tôi có thể tiếp tục nhận các dịch vụ PCA nếu tôi đăng ký các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ năng tại nhà?

Có, mỗi chương trình có các mục tiêu chăm sóc khác nhau. Bạn có thể tiếp tục các dịch vụ PCA trong khi bạn nhận được các dịch vụ có kỹ năng y tế tại nhà. Gọi cho văn phòng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Tôi đang nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà từ một cơ quan khác. Có thể chuyển dịch vụ chăm sóc đến CarePeople Home Health không?

Có, khách hàng có quyền lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ để chăm sóc sức khỏe cho riêng mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để bắt đầu quá trình.

 

Sự khác biệt giữa dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tại nhà và dịch vụ Chăm sóc cá nhân tại nhà là gì?

Sự khác biệt giữa dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tại nhà và dịch vụ Chăm sóc cá nhân tại nhà là mức độ của các dịch vụ chăm sóc y tế.

Dịch vụ Y tế tại nhà yêu cầu các dịch vụ có tay nghề cao và cần có chỉ định của bác sĩ. (Các dịch vụ có tay nghề cao bao gồm Vật lý trị liệu, Liệu pháp Nghề nghiệp và Y tá đã đăng ký)


Các dịch vụ Chăm sóc tại nhà Cá nhân bao gồm các dịch vụ không có tay nghề. (Các dịch vụ Chăm sóc Cá nhân Tại nhà bao gồm giúp đỡ xung quanh nhà, tắm rửa, chuẩn bị một số bữa ăn nhẹ và v.v.)

Dịch vụ Điều dưỡng / Trị liệu lành nghề (Virginia)
Tôi đang nhận các dịch vụ PCA từ một cơ quan khác. Tôi có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có kỹ năng tại nhà từ Care People không? (VA)

Có, khách hàng có quyền lựa chọn một cơ quan để chăm sóc mình. Trong khi bạn đang nhận các dịch vụ PCA từ một cơ quan khác, bạn có thể nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có kỹ năng tại nhà từ Care People. Nhóm của chúng tôi sẽ cộng tác với những người chăm sóc của bạn để đạt được các mục tiêu chăm sóc.

 
Homebound nghĩa là gì?

Bệnh nhân không có khả năng rời khỏi nhà mà không có sự hỗ trợ của người khác. Ngoài ra, việc rời khỏi nhà có thể gây khó khăn cho cá nhân đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tình trạng của họ.

 
Làm thế nào để chúng ta trả tiền cho sức khỏe gia đình?

Chăm sóc sức khỏe tại nhà được bao trả bởi Medicare, Medicaid và bảo hiểm tư nhân. Vui lòng gọi CarePeople nếu có thắc mắc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xác định các quyền lợi của bạn liên quan đến sức khỏe tại nhà.

 
Chăm sóc sức khỏe tại nhà bắt đầu như thế nào và khi nào?

Chăm sóc sức khỏe tại nhà có thể bắt đầu ngay sau khi bác sĩ của bệnh nhân đưa ra yêu cầu chính thức hoặc giới thiệu. Nhân viên của chúng tôi sẽ cố gắng đến thăm bệnh nhân trong vòng 48 giờ sau khi nhận được giấy giới thiệu, miễn là việc thăm khám đáp ứng được lịch trình và nhu cầu của bệnh nhân, gia đình và / hoặc người chăm sóc chính.

Chăm sóc tại nhà (Maryland)
Chương trình Lựa chọn Đầu tiên của Cộng đồng (CFC) là gì?

Lựa chọn Đầu tiên của Cộng đồng cung cấp tùy chọn cung cấp một số dịch vụ dựa vào cộng đồng như một phúc lợi của chương trình tiểu bang. Community First Choice hợp nhất các dịch vụ chăm sóc cá nhân trên hai chương trình hiện có; Miễn trừ Sống tại Nhà và Người lớn tuổi Miễn trừ. Chương trình cho phép các cá nhân ở mọi lứa tuổi nhận được đầy đủ quyền lợi Medicaid của cộng đồng được tiếp cận với các dịch vụ mở rộng như chăm sóc cá nhân, hệ thống ứng phó khẩn cấp cá nhân, các dịch vụ thay thế cho sự trợ giúp của con người, bữa ăn được giao tận nhà và lập kế hoạch hỗ trợ.

Chương trình Miễn trừ Tùy chọn Dựa trên Cộng đồng (CO) là gì?

Mục tiêu của Chương trình Miễn trừ Lựa chọn Cộng đồng là cho phép các cá nhân từ 18 tuổi trở lên tiếp tục ở trong môi trường cộng đồng mặc dù tuổi cao hoặc khuyết tật của họ sẽ đảm bảo được đưa vào cơ sở chăm sóc dài hạn. Chương trình Miễn trừ cho phép các dịch vụ, thường được Medicaid đài thọ trong một cơ sở chăm sóc dài hạn, được cung cấp cho những cá nhân đủ điều kiện tại nhà riêng của họ hoặc trong các cơ sở sinh hoạt được hỗ trợ. Community Options Waiver cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch hỗ trợ cho khách hàng tiềm năng và khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình. Các dịch vụ khác bao gồm chăm sóc cá nhân, chăm sóc thay thế, bữa ăn giao tận nhà, đánh giá môi trường, thích ứng với môi trường, hệ thống ứng phó khẩn cấp cá nhân, thiết bị hỗ trợ, tư vấn hành vi và tư vấn dinh dưỡng.

Tôi Có Đủ Điều Kiện Nhận Medicaid không?

Nhiều nhóm người khác nhau có thể đủ điều kiện nhận Medicaid ở Maryland. Là một phần của cải cách y tế vào năm 2014, Maryland đã mở rộng Medicaid cho gần như tất cả người lớn dưới 65 tuổi có thu nhập bằng hoặc dưới 138% Mức nghèo của Liên bang hoặc khoảng $ 16,643 mỗi năm cho một người vào năm 2017.


Ngoài ra, nếu bạn bị tàn tật hoặc trên 65 tuổi và nhận được Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) cũng như Medicare:


Quý vị được hưởng đầy đủ các quyền lợi của Medicaid, được cung cấp như một gói bảo hiểm cho Medicare sau khi bảo hiểm Medicare bắt đầu. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ về phí bảo hiểm, đồng thanh toán và khoản khấu trừ của Medicare thông qua Chương trình Tiết kiệm Medicare.

bottom of page