top of page

QUYỀN LỢI SỨC KHỎE TẠI NHÀ MEDICARE

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng lành nghề, các liệu pháp vật lý, dịch vụ trị liệu ngôn ngữ, và các dịch vụ xã hội y tế trong sự thoải mái tại nhà của bạn. Chăm sóc sức khỏe tại nhà do bác sĩ của bạn chỉ định và nếu bạn rời khỏi một cơ sở như bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng lành nghề, người lập kế hoạch xuất viện có thể giúp chuyển dịch vụ chăm sóc của bạn từ cơ sở này sang chăm sóc sức khỏe tại nhà. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ một cơ quan y tế tại nhà được Medicare chứng nhận sẽ liên hệ với bạn và bác sĩ của bạn để đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sau đó viết kế hoạch và thông báo cho bạn biết những dịch vụ chăm sóc tại nhà được cung cấp. Nhân viên cơ quan y tế gia đình sẽ hướng dẫn bạn và (những) người chăm sóc của bạn (gia đình hoặc bạn bè đang giúp đỡ bạn) tiếp tục bất kỳ dịch vụ chăm sóc nào bạn có thể cần trong tương lai, bao gồm chăm sóc vết thương, trị liệu và quản lý bệnh tật. Mục tiêu là giúp bạn đạt được và giữ được sức khỏe tốt nhất về thể chất, tinh thần và xã hội. CarePeople Home Health có thể giúp bạn khỏe hơn, lấy lại sự độc lập và trở nên tự chủ nhất có thể.

Physical Therapy Session
bottom of page